Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

............... HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

....... ....... tarih ve .......E., .......K. sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi talebini içeren değişiklik davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı ....... ye ait fabrika tarafından salgılanan zehrin müvekkilimize ait tarlalara yayılması nedeni ile, müvekkilimizin mevcut hasadının gördüğü zarar nedeni ile mahkemenizde ....... tarihinde ....... esas numarası ile açtığımız dava bilirkişinin verdiği mütalaa doğrultusunda ....... tarih ve ....... Karar numarası ile lehimize sonuçlanmıştı.

 

2-Ancak bilirkişi tarafından verilen mütalaada mevcut zararın tespitinin olanaklı olduğu, ancak toprağa işlemiş zehrin, etkisinin ne kadar süreceğinin kestirilmesinin şimdilik olanaklı olmadığı ve bunun yaklaşık 1 yıl ile 2 yıl arasında zaman alabileceği belirtilmiş idi.

 

3-Talebimiz üzerine mahkeme mevcut zarar ile ilgili karar vermiş, muhtemel zarar ile ilgili gözden geçirme hakkını da saklı tutmuş idi.

 

4-Bu yıl sonunda tarafımızdan Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Ziraat bilirkişilerine yaptırdığımız incelemede, önümüzdeki yıl için toprağın sürülebileceği ve ürün alınabileceği bildirilmiştir. Toprağına ............... eken müvekkilimizin toprağını kullanamadığı süre içinde elde edeceği semere ise ............... TL olarak belirlenmiştir.

 

5-Müvekkilimizin zararında meydana gelen bu değişikliğin mahkemece karar altına alınarak davalıdan tahsilini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER

Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair yasal mevzuat.

KANITLAR

...... AHM ../../.... tarih ve ../....E., ../.... K. sayılı dosyası, bilirkişi raporu, tanıklar ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU

Açıklanan nedenler ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilimizin devam eden ve değişen zararının karşılanabilmesi için olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ..............TL. maddi tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(818 s. BK. m. 41, 42, 46)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları