Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

............... HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

 

DAVACI

 

 

VEKİLLERİ

 

 

DAVALI

 

 

KONU

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE

(Aylık Kira Bedeli .......)

 

AÇIKLAMALAR

1-Davalılar isimleri altında açık adresi yazılı bulanan taşınmazda sözlü kira mukavelesi ile ...... .......'un kiracısı olarak oturmaktayken müvekkilim söz konusu taşınmazı ../../..... tarihinde ..... .......'dan devir ve satın almış olup bu devir işlemi kooperatif karar defterine işlenmiştir.

 

2-Davalıların daha önce eski malik ile akdettiği sözlü mukaveleye istinaden ve eski malikin halefi olarak müvekkilimin mal sahipliği hakkına dayanarak davalıya ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye nosu ile ihtarname keşide edilmiş olup bu ihtarname ile müvekkilimin kendi ihtiyacı nedeniyle akdin yenilenmeyeceği ve tahliye isteği kendisine bildirilmiştir. Bu ihtarname ....... tarihinde davalılarla birlikte sakin ......... ........'u imzasına tebliğ edilmiştir.

 

3-Davalılar bu ihtarnameye rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir. Müvekkilimin ihtiyacı gerçek ve samimidir. Müvekkilim şu an halen ismi altında açık adresi yazılı bulunan taşınmazda ....... başlangıç tarihli ve bir yıllık yazılı kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır. Müvekkilimin davalının oturduğu evden başka bir evi de bulunmamaktadır. Bu evde kendisi oturacaktır.

 

4-İhtara rağmen taşınmazı tahliye etmeyen davalının tahliyesinin sağlanması amacıyla ...... Sulh Hukuk Mahkemesinde ../../.... tarihinde ../.... E. Sayı ile ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılmış ise de bu dava süre yönünden ret edilmiştir.

 

5-Daha önce ...... Sulh Hukuk Mahkemesinde ../../.... tarihinde ../.... E. Sayı ile açılan dava kira başlangıcının ../../.... tarihi esas alınarak açılmış ise de davalı ../../.... tarihli cevap dilekçesinde kira başlangıç tarihi değil ../../.... tarihi olduğunu ileri sürmüş ve bu nedenle tarihinin ../../.... açılan dava süre yönünden ret edilmiştir.

 

6-İlk açılan dava ihtar mahiyetinde sayılacağından ve bu ihtara rağmen taşınmazı tahliye etmeyen davalıların tahliyesinin sağlanması amacıyla bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER

...... Sulh Hukuk Mahkemesinin ../.... E. Sayılı Dosyası ve Dosya İçeriği, Kooperatif Karar Defteri, İhtarname, Müvekkilimin kirada oturduğuna dair kira kontratı, Banka Dekontları, Tanıklar, Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle davalının oturduğu taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. ../../....

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

(6570 s. GMKHK. m. 7) (818 s. BK. m. 248)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları