Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

(İhtiyati tedbir taleplidir.)

DAVACI

 

 

VEKİLLERİ

 

 

DAVALI

........ İNŞAAT HAFRİYAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

KONU

Fazlaya   İlişkin    Talep  ve  Dava  Hakkımız   Saklı  Kalmak  Kaydıyla .........-TL Maddi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili ve Tedbir Talebimiz  Hk.

AÇIKLAMALAR

          1-Müvekkilimize ait ........ Mahallesi, ..... Sokak No: ... adresindeki tek katlı yığma bina bölgemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmemiştir. Ancak deprem sonrası bölgede enkaz kaldırma çalışması yapan davalı şirket müvekkilemize ait evin yanında bulunan ağır hasarlı inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında bu binanın müvekkilemize ait tek katlı binanın üzerine göçmesi nedeniyle zarar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

          2-Bu durumu öğrenen müvekkilemiz ..... Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit yaptırmıştır. ..... Sulh Hukuk Mahkemesinin ../../.... tarih, ../.... D. İş Esas ve ../.... D. İş Karar Sayılı dosyasından verilen Bilirkişi Raporunda müvekkilemize ait binanın taşıyıcı tuğla dolu duvar olup rijitliğini koruduğu ve yandaki binanın göçmesi sonucu duvarlarında ve çatısında tahribat meydana geldiği bildirilmiştir.

          3-Bu raporla da yetinmeyen müvekkilemiz ../../.... tarihinde ....... Belediye Başkanlığına müracaat etmiş bu müracaatı üzerine müvekkilemize ....... Belediyesi Enkaz Sorumlusu İnşaat Mühendisi ....... imzalı bir tutanak verilmiştir. Bu tutanakta müvekkilimize ait tek katlı binanın üzerine yanındaki inşaat halindeki binanın yıkıldığı yerinde tespit edilmiştir denmektedir.

          4-Bilirkişi Raporu ve Tutanaktan da anlaşılacağı üzere davalı şirket inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında müvekkilemize ait binaya hasar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

          5-Davalı Şirketin haksız eylemi sonucu müvekkilimize verdiği zararın karşılanması bakımından bu davanın açılması ve davalı şirketin işi bırakması nedeniyle alacağımızın teminat altına alınması ve mağduriyetimize neden olmaması bakımından ihtiyati tedbir talep etme zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER

Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

KANITLAR

1) ..... SHM ../.... D. İş Sayılı Dosyası,

2) ../../.... Tarihli Tutanak,

3) Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

4) Tanıklar,

5) Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ..........-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, alacağımızın teminat altına alınması bakımından davalının ...... İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğündeki teminatı ve alacakları üzerine dava sonuçlanıncaya kadar tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

(818 s. BK. m. 41, 42, 43)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları