Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                      ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Kamulaştırılan taşınmazın geri alımı talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m² lik arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile ....... tarihinde ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

 

2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması için .......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen davalı idare, arsa üzerinde gerekçesine uygun hiçbir çalışma yapmamıştır.

 

4-Belediye tarafından ........ yapmak gerekçesi ile kamulaştırılan taşınmazın, müvekkilime geri verilmesini talep ediyoruz. Belediye tarafından müvekkilime ödenen bedeli yasal faizi ile birlikte müvekkilim belediyeye ödemeye hazırdır.

HUKUKİ NEDENLER

Kamulaştırma Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Kamulaştırma dosyası, bedel artımı dava dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenler ile, davalı Belediye tarafından ....... tarihinde kamulaştırılmış bulunan, müvekkilime ait ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m² lik arsanın müvekkilime iadesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 23)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları