Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

..................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Kamulaştırılan taşınmazın İdare adına tapuda Tescili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik arsa .................... yapılmak üzere ....... tarihinde ........... kamulaştırılmıştır.

 

2-Davalı tarafından kamulaştırılma bedelinin artırılması için .......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Kamulaştırma Bedeli Artırma Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3-İdare tarafından davalıya tapuda devir işlemi yapması için ....... tarihinde ihtar gönderilmiştir.

 

4-Ancak davacı idare tarafından gönderilen bu ihtara rağmen davalı bu güne kadar tapudaki devir işlemlerini gerçekleştirmiş değildir.

HUKUKİ NEDENLER

Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı ve her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenler ile kamulaştırılan taşınmazın hükmen davacı idare adına tapuya tesciline ve durumun tapuya bildirilmesine karar verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımla. …/…/…

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 10, 11, 17)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları