Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                      ........................

DAVACI 

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim idare tarafından davalıya ait ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik arsa .................... yapılmak üzere ....... tarihinde ........... kamulaştırılmıştır.

 

2-Davalı tarafından kamulaştırılma bedelinin artırılması için .......de ....... tarihinde ....... Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ....... tarih ve ....... Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ....... tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3-İdare tarafından davalıya tapuda devir işlemi yapması için ....... tarihinde ihtar gönderilmiştir.

 

4-Davalı idaremiz tarafından gönderilen bu ihtara rağmen bu güne kadar tapudaki devir işlemlerini gerçekleştirmiş değildir.

YASAL NEDENLER

Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı ve sair her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenler ile taşınmazın hükmen davacı idare adına tapuya tesciline ve durumun tapuya bildirilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 10, 11, 17, 18)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları