Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                          Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili İstemi Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Kalecik Köyü Muhtarlığı/ERZİNCAN
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALILAR : 1- Adı ve Soyadı
Adres
2- Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Kamulaştırılan taşınmazın tescili
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan İli, Merkez İlçe, Kalecik Köyü 11 pafta, 390 parsel no.lu taşınmaz da-valılar adına kayıtlı iken, 1992 depreminde köy yerleşim yerinin değiştirilmesi amacı ile söz konusu gayrimenkul müvekkil muhtarlıkça kamulaştırılmış ve kamulaştırma bedeli davalılara ödenmiştir.
2- Davalılardan N. A. ve A. H. A. Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/230 Esas 1997/178 Karar sayılı dosyasında kamulaştırma bedelinin arttırılması davası açmış ve bu davaya ilişkin karar kesinleşmiştir.
3- Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen davalılar tapuda ferağ vermemişlerdir. Dava konusu taşınmazın müvekkil Kalecik Köyü Muhtarlığı adına tescili için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/230 Es. 1997/178 K. sayılı dosyası, kamulaştırma belgeleri, tapu kayıtları ve sair yasal delille-rin tümü.
HUKUKİ SEBEPLER : Kamulaştırma Kanunu md. 10, 17 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; kamulaştırma işlemleri usulüne uygun şekilde tamamlanmış olan Erzincan İli, Merkez İlçe, Kalecik Köyü 11 pafta, 390 parsel no.lu taşınmazın Kalecik Köyü Muhtarlığı adına tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları