Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

....... Faiz Alacağının Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz .................. İli, ........... İlçesi, ...................... Mahallesi, ......... Mevkiinde, Pafta No:......., Ada No:......., Parsel No:....... de tapuya kayıtlı ......m² lik taşınmazın malikidir.

 

2-Müvekkilimizin taşınmazının .... m² lik kısmı üzerine davalı kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup .........-TL irtifak bedeli takdir edilmiştir.

 

3-Takdir edilen irtifak bedelinin arttırımı için tarafımızdan ../../.... tarihinde ....... Asliye Hukuk Mahkemesinde ../.... E. Sayı ile dava açılmış ve ../../.... tarihinde açılan davanın kısmen kabulüne, .........-TL ilave kamulaştırma bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

 

4-Ancak ../../.... tarihli dava dilekçemizde sehven yapılan yanlışlık sonucu tarafımızdan faiz istenmediğinden Mahkeme faize hükmetmemiştir.

 

5-Yargıtay kararlarına göre bedel arttırımı davası sırasında faiz istenilmemiş olması sonradan faiz için dava açmaya engel olmadığından dava tarihi ../../.... ile karar tarihi ../../.... arasındaki yasal faiz toplamı olan ............-TL nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

H. NEDENLER

Kamulaştırma Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

........ Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... E. Sayılı Dosyası ve Dosya İçindeki Belgeler ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle dava tarihi olan ../../.... tarihi ile karar tarihi olan ../../.... tarihi arasındaki yasal faiz toplamı olan ............TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 3, 4, 10, 11) (818 s. BK. m. 113)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları