Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

........ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Kamulaştırma bedelinin arttırılması talebidir.

DAVA DEĞERİ

 

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m²'lik arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı kararına göre ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

 

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m²'sinin değerini ....... olarak tespit etmiş ve müvekkilimin arsasına toplam ....... kamulaştırma değeri biçilmiştir.

 

3-Bu bedel davalı idare tarafından müvekkilim adına ....... ../../.... tarihinde bloke edilmiştir.

 

4-Müvekkilimin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

 

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m² için ....... olarak tespiti ile müvekkilimin ....... m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam ....... ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER

Kamulaştırma Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Tapu kaydı, istimlak evrakı, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenler ile müvekkilimin ....... m²'lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin ....... olarak belirlenmesine, kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 10, 11)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları