Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                 Kararın Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi 

Dosya Esas: …/…
Karar: …/…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Alacak
TALEP KONUSU : Kararın düzeltilmesi istemi
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizde görülen alacak davasında tarafımızdan açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Açılan bu davada davalıdan alacak olduğumuz miktar 30.000,00 Yeni Türk lirası hüküm altına alınmıştır. Fakat bu durum mahkeme kararının hüküm fıkrasına yazılırken sehven yanlış yazılmıştır.
2- Dolayısıyla Mahkemenizin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı kararının hüküm kısmındaki “3.000,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine” kısmının 30.000,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine” şeklinde düzeltilmesi için bu şekilde talepte bulunma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 455-459 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, Mahkemenizin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı kararının hüküm kısmındaki “3.000,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine” kısmının 30.000,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine” şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/
Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları