Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Kat Malikleri Kurulunun Onayını Almadan Bağımsız Bölümde Değişiklik Yapan Davalının Davranışının Önlenmesi ve Eski Hale Dönüştürülmesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı ana taşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

2- Davalı diğer Kat malikleri Kurulunun onayını almadan ana gayrimenkulün dış görünümünü bozacak şekilde değişikli yaparak balkon demirlerini ve balkon iç boyalarını farklı bir renge boyamıştır.

 

3- Kat Malikleri Kurulunun Onayı alınmadan yapılan bu davranış diğer kat maliklerinin hakkına bir tecavüz olduğundan iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

4- bu nedenle kat malikleri kurulunun onayını almadan bağımsız bölümde değişiklik yapan davalının davranışının önlenmesi ve eski hale dönüştürülmesini talep ediyoruz.

H. NEDENLER

Kat Malikleri Kanunu, Medeni Kanun ve İlgili Mevzuat

DELİLLER

Tapu Kaydı, Karar Defteri, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle davalının yapmış olduğu tecavüzün önlenmesine, durumun eski hale getirilmesi için davalıya uyarı yapılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../...

 

DAVACI VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 19) (4721 s. MK. m. 683, 737)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları