Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALILAR

 

KONU

Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim davalılarla birlikte ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, ....... Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

 

Söz konusu taşınmaz ..... katlı olup, .... bağımsız bölümden oluşmaktadır.

 

Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

 

Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. 683, 688, 698) (634 s. KMK. m. 12, 15)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları