Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

...................... SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                          ............................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

DAVANIN KONUSU

Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması

DAVANIN DEĞERİ

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık ....... bedelle kiraya vermiştir.

 

Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler, yüksek enflasyon, hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.

 

Dava konusu yer için ödenmekte olan kira bedeli, mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira bedelleri, yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla fevkalade azdır.

 

Bu nedenlerle aylık ............-TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../../.... tarihinden itibaren .........-TL ye uyarlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun ve sair ilgili mevzuat.

KANITLAR

Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda arz edilen nedenlerle aylık ....... olan kira bedelinin ../../.... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net ............-TL' sına uyarlanmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(818 s. BK. m. 248, 260, 288) (4721 s. MK. m. 1, 2, 4)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları