Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DOSYA NO

 

CEVAP VEREN DAVALI

 

VEKİLİ

 

DAVACILAR

 

VEKİLİ

 

DAVA

Mirasçılık Belgesinin İptali

KONU

Davaya karşı diyeceklerimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Dava dilekçesinde açıklanan olaylar doğru değildir. İtiraz ediyoruz. Şöyle ki;

 

2-Davacı tarafından evvelce .......nden almış bulunduğumuz ....... tarih, ....... Esas ve ....... Karar sayılı mirasçılık belgesine itiraz edilmektedir.

 

3-İtirazlar tamamen mesnetsizdir. Davacı taraf, kendisinin murisin evlilik dışı ilişkisinden olma çocuğu olduğunu, bu nedenle kendisinin de mirasçı olduğunu iddia etmektedir.

 

4-Mirasçılık belgesi murisin nüfus kayıtları incelenerek verilmektedir. Mahkeme de bunu yapmıştır. Davacının eğer bir iddiası var ise kendisinin ölenin çocuğu olduğu yolundaki iddialarını bir başka davada dile getirmesi, davasını ispat etmesi, nüfus kaydını da bu yeni karara göre değiştirmesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra mevcut mirasçılık belgesinin iptali için dava açabilecektir. Oysa davacının bu yolda bir davası bulunmamaktadır. Alınan mirasçılık belgesi aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

 

5-Davacının mesnetsiz iddialarının ve davanın reddini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU

Açıklanan nedenlerle, davacının davasının reddine, her türlü yargılama harç ve giderlerin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 598)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları