Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

...................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                          ............................

DAVACILAR

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali

AÇIKLAMALAR

Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

Davalı bağımsız bölümünü ../../.... tarihinden beri ....... olarak işletmekte olup müvekkillerimi rahatsız etmekte ve zarar vermektedir.

 

Davalıya çekilmez hale gelen bu davranışlarını düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine ......... Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı bağımsız bölümünü .......... olarak işletmeye devam etmiştir.

 

Bu nedenlerle davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin müvekkillerim adına devri için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu Kaydı, İhtarname, Tanık Beyanları ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle davalının bağımsız bölümünün değeri ödenmek şartıyla müvekkillerim adına payları oranında devrine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 25, 26) (4721 s. MK. m. 683, 688)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları