Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................. SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir.

 

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan bahçeye garaj yaptırmak suretiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur.

 

Davalıya bu durumu düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı ortak yere yapmış olduğu garajı yıkmamıştır.

 

Bu nedenlerle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle davalının ortak yere yaptığı müdahalenin önlenmesine, bahçeye yaptırdığı garajın kaldırılarak eski hale getirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 16, 45) (4721 s. MK. m. 683, 688, 737)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları