Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................. AİLE MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ'NE,

KARŞILIKLI BOŞANMAK İSTEYEN TARAFLAR (DAVACI):

 

DAVACI VEKİLİ

 

DAVALI

 

DAVA KONUSU

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR

         1. Müvekkilim ............ ile davalı ......, ../../.. tarihinde ………….. evlendirme dairesinde evlenmişlerdir.

         2. Uzun süredir eşler arasında şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum, taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve tarafların artık bir arada bulunma imkanları da kalmamıştır. Bu nedenle her iki taraf da boşanmak istemektedir.

         3. Tarafların müşterek evliliklerinden ….. doğumlu bir çocuğu bulunmaktadır.

         4.  Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler. Ev eşyalarının tamamının E. S.’ ye bırakılacağı konusunda anlaşılmıştır. Müvekkilim evden özel eşyaları dışında hiçbir eşyayı almayacaktır.

         5. Ayrıca davalı tarafından istenildiği taktirde her ay aylık …………… (……………) TL.- nafaka, elden veya bildirilecek olan bir banka hesabına yatırılacaktır.

         6. .............'in kendisine ait bir dairesi mevcut olup inisiyatif tamamen kendisine bırakılmıştır. Söz konusu daireyi istediği gibi tasarruf edip, istediği şekilde değerlendirebilecektir.

         7. Müşterek çocuklardan ….. doğumlu …..., özürlü olup velayeti babaya, bakımı da anneye ait olacaktır.

         8. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri üzerine iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER

Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen nedenlerle; tarafların kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/20...

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 166)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları