Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi  

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Kendisine asaleten … çocuğuna velayeten
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508


DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Tedbir nafakası
TALEP KONUSU : Evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyen davalının müvekkilime aylık 200,00 Yeni Türk Lirası, müşterek çocuğuna 200,00 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 400,00 Yeni Türk Lirası tedbir nafakası ödemesi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkil davalı ile 12.09.2003 tarihinde görücü usulü ile evlenmiştir. Bu evlilikten 11.06.2005 doğumlu H. İ. M. isminde bir çocukları bulunmaktadır. Davalı evlendikleri günden itibaren müvekkili kabullenememiş, bir başkasını sevdiğini söyleyerek evden uzaklaştırmaya çalışmıştır. Sürekli olarak evi terk et, seni ve çocuğu istemiyorum, seni sevmiyorum şeklinde aşağılamalar yaşatmış, hatta zaman zaman davacının başına silah dayayarak cebir dahi kullanmıştır.
2- Evlendiği günden itibaren evlilik birliğinin sağlaması gereken huzur ve güven ortamını bulamayan müvekkil Temmuz 2006 da evden kovulmuş ve bir daha da evine dönememiştir. Davalı müvekkile düğünde takılan altı adet bileziği almış, evden kovduktan sonra da eşine ve çocuğuna maddi katkıda bulunmamıştır.
3- Ailesinin yanında yaşayan müvekkilin hiçbir geliri bulunmamaktadır. Kendi ailesinin de maddi durumu iyi olmadığından komşuların ve çevreden tanıyanların yardımıyla kendisinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Müşterek çocuğun mama, süt, giyim ihtiyaçlarının karşılanması için kendi kusuru ile davacıyı evden uzaklaştıran davalının maddi desteği gerekmektedir.
4- Eşler evliliğin devamı süresince çocukların bakımına, evlilik birliği ile ilgili her türlü sorumluluğa katılmak durumundadırlar. Türk Medeni Kanununun 185., 195., 197. maddelerinde ifadesini bulan aile birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyen davalı aleyhine huzurda bulunan davayı açma gereği doğmuştur.
DELİLLER : Tanık beyanı, nüfus kaydı, ekonomik durum araştırması, ilgili her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 186/3, 197/2 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında, davanın kabulüne, müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, müvekkil için aylık 200,00 Yeni Türk Lirası ve müşterek çocuk H.İ.M. için 200,00 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 400,00 Yeni Türk Lirasının 01.08.2006 tarihinden itibaren davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza


EK: Onanmış Vekalet Örneği
Nüfus Kaydı

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları