Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

T.KONUSU

Temerrüde düşen kiracının………………………adresindeki mecurdan tahliyesine ve ………. kira alacağının reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi dileğidir.

OLAYLAR

1-Davalı şirket müvekkile ait mecurda kiracıdır. Taraflar arasında akdedilmiş olan 02.09.1998 başlangıç ve tanzim tarihli kira sözleşmesinin özel şartlar başlıklı bölümünün 3. Maddesi gereği kira bedelleri har ay peşin en geç ayın ikinci gününe kadar Garanti Bankası Yenişehir Şubesi 6610336-7 numaralı hesaba ödenmesi gerekirken 2000 yılı Ağustos ayı kira bedeli olan 180.000.000 TL‘yi ihtara rağmen ödenmemiştir. Ayrıca mevcut kiranın ilgili kanun gereği %25 arttırımı ile Eylül 2000 ayı kira bedeli olan 225.000.000 TL'de halen aynı hesaba ödenmememiştir. Sözleşme gereği kira borcunun ödenmemesi durumunda diğer aylara ait kira bedellerininde muaceliyet kespetmesi neticesinde 225.000.000 TL'den toplam 2.700.000.000 TL'yi ve ağustos 2000 ayı kira bedeli olan 180.000.000 TL’yi kanuni süre olan 30 gün içerisinde yatırmaları gereği hasıl olmuştur. Bunun üzerine Davacıya Ankara 18.Noterliğinden 11.09.2000 t. ve 43163 numaralı ihtarname gönderilmiş ve bununla davalının müvekkile olan kira borçlarının ödenmesi istenmiştir.

 

2- Kiracı davalı bu ihtarı 15.09.2000 da B.K 260.mad. belirtilen usule uygun olarak tebellüğ etmiş ancak buna rağmen yasal süre olan 30 gün içinde herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

 

3- Herhangi bir ödeme almadığımızdan muaccel olan kira bedelleri ile birlikte sayın mahkemenizden mecurun tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEP

Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER

Kira kontratosu, ihtarname ve ikamesi mümkün sair delil.

SONUÇ

Yukarıda kısaca arz edilen edenler ve resen tespit edilecek hususlar karşısında davalının temerrüd nedeni ile mecurdan tahliyesine, 2.880.000.000.T.L kira bedelinin muaceliyet tarih olan 15.09.2000 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

EKİ

Onanmış vekaletname örneği

Tebliğ şerhli ihtarname örnekleri

Kira kontratosu.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(818 s. BK. m. 248, 260, 262) (6570 s. GMKHK. m. 7)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları