Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                           Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebi

 

.......... İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                                       ....................

DAVACI

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                    Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

BORÇLU

 

D.KONUSU

Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Borçlu müvekkilime ait ............ adresindeki taşınmazda ../../... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık .........-TL kira ile oturmaktadır.

 

2-Borçlu aleyhine .... yılı, ...... ve ...... aylarına ilişkin .........-TL kira bedellerini ödemediği için ....... İcra müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

 

3-Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz etmediği gibi, otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir.

 

4-Bu nedenlerle borçlunun tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu, HUMK. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

..... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı Dosyası ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle akdin feshi ile yasal süresi içerisinde kira borcunu ödemeyen borçlunun taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 269, 269A)

 

Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebi

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları