Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.............. SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağı

DAVANIN DEĞERİ

.......-TL.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya .......adresindeki mesken vasıflı taşınmazını kiralamış bulunmaktadır.

 

2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine, ....... Noterliğinin ....... günlü ....... yevmiye nolu ....... ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname .......tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış, davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

 

3-Ayrıca davalı ....... ayına ait ....... kira bedeli borcunu da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER

Borçlar Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

KANITLAR

Kira sözleşmesi, ihtarname ve sair her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Bu nedenlerle gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen davalının ....... adresindeki mecurdan TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı ....... yla ....... ihtarname gideri alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE, yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLLERİ

 

(818 s. BK. m. 248, 260, 262) (6570 s. GMKHK. m. 7)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları