Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak kaydıyla ....... nın kaza tarihi olan ....... tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı ....... ye kaza tarihini kapsayan ....... sayılı poliçe ile ....... ye sigortalı bulunan ....... plaka sayılı ....... model araç ....... günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

 

2-Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay ....... günü saat ....... sıralarında ....... önünde meydana gelmiş olup ..... yönünden gelip ..... yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan .......'ın ..... Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada ………… mevkiinden kırmızı ışığa rağmen çıkan sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

 

3-....... tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan …………… alkolsüzdür.

 

4-Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

 

5-Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tespiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış en son şifahi başvurumuz üzerine ../../.... tarih, ....... referans no ve ...... Dosya Nolu yazılarında "ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından ret edilmesi kararına varılmıştır" denmiştir.

 

6-Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili Mevzuat.

KANITLAR

          1) Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

          2) Sigorta Poliçesi,

          3) ...... Nolu Hasar Dosyası,

          4) Alkol raporu,

          5) Tanıklar,

          6) Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

          7) Trafik Kaydı,

          8) Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

(2918 s. Trafik K. m. 85, 90) (818 s. BK. m. 41)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları