Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

(İhtiyati tedbir taleplidir.)

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALILAR

 

KONU

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili, alacağımızın teminat altına alınması bakımından ....... plaka sayılı aracın kaydına ihtiyati tedbir konulması talebimiz

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz ..... ......'ın kayıt maliki bulunduğu .. .. .... plaka sayılı araç ile davalılardan .... ......'ın sürücüsü ve .... ..... 'ın maliki olduğu .. ... .. plaka sayılı araç ../../.... günü maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yapmışlardır.

 

2-Olay ....... günü saat ....... sıralarında ....... ....... Plaka sayılı aracın karşı şeride girerek müvekkilimize ait araca çarpması suretiyle meydana gelmiştir. Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olayda karşı taraf asli kusurludur. Şerit ihlali yaparak müvekkilimizin maliki olduğu araca çarpmıştır.

 

3-Bu kaza nedeniyle müvekkilimizin maliki bulunduğu ....... plaka sayılı ....... araç onarılmayacak şekilde hasar görmüştür. ....... Asliye Hukuk Mahkemesi ....... D. İş ile yaptırdığımız tespit sonucu gerçek zararımız ortaya çıkacaktır.

YASAL NEDENLER

Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat.

KANITLAR

1) Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

2) Trafik Kayıtları

3) Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

4) ....... ACM ../.... E. sayılı Dosya

5) ....... AHM ../.... D.İş Dosyası

6) Tanık Beyanları,

7) Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, alacağımızın teminat altına alınması bakımından ....... plaka sayılı aracın kaydına tedbir konulmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2918 s. Trafik K. m. 81, 82) (818 s. BK. m. 41, 42, 43)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları