Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                Üçüncü Kişi tarafından İleri Sürülen İstihkak İddiasının Reddine Karar Verilmesi Talebi

 

............ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                  ........................

.......İcra Dairesi Müdürlüğü ../...Esas sayılı dosyası

DAVACI

 

VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER                                                                          Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ

 

D.KONUSU

Üçüncü Kişi tarafından İleri Sürülen İstihkak İddiasının Reddine Karar Verilmesi Talebidir.

HARCA ESAS DEĞER

 

AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan ../../.... tarihinde yapılan haciz esnasında borçluya ait olan ...... ve ....... davalının zilyetliğindeyken haczedilmiş ve yediemin olarak kendisine bırakılmıştır.

 

2-Davalı üçüncü kişinin haczedilen ve yediemin olarak kendisine bırakılan malların kendisine ait olduğunu ileri sürmesi üzerine İcra Müdürlüğü tarafımıza İİK. 99 maddesi uyarınca davalı aleyhine istihkak davası açmak üzere yedi günlük süre vermiştir.

 

3-Üçüncü kişi davalı tarafından yapılan istihkak iddiası haksızdır. Haczedilen mallar borçluya aittir.

 

4-Şöyle ki ;

 

5-Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen haksız istihkak iddiasının reddi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER

İcra Dosyası ve sair her türlü yasal deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle haksız olarak yapılan istihkak iddiasının reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER 

(2004 s. İİK. m. 99)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları