Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

(Tedbir taleplidir.)

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Üyelikten ihraç kararının iptaline ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ....... tarihinden bu yana davalı kooperatifin üyesidir.

 

2-Davalı kooperatifin ../../.... tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla müvekkilim kooperatiften ihraç edilmiş ancak bu karar genel kurul toplantısında alınan kararla ../../..... tarihine kadar borcunu ödemesi koşuluyla kaldırılmıştır. Müvekkilim de bu koşulu ../../.... tarihinde yerine getirmiştir.

 

3-Daha sonra ../../.... tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla müvekkilim hakkında tekrar ihraç kararı verilmiştir. Ve bu arada müvekkilime de hiçbir ihtarda bulunulmamıştır. Bu karar ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi ekte sunmaktayız.).

 

4-Hata şöyledir: Parasal yükümlülüklerini ihlal ederek 30 gün süreyle geciktiren borçluya ihtar çekilerek bu yükümlülüğünü 30 günlük süre içinde yerine getirmesi aksi halde üyelikten ihraç edileceği bildirilir. Keşide edilip üyeye bildirilen bu ihtar sonrasında şayet üye bu yükümlülüğünü yerine getirmezse o taktirde hakkında ihraç kararı verilebilir.

 

5-Ancak somut olayda müvekkilim hakkında durum böyle gerçekleşmemiştir. Genel kurulun yükümlülüğünü yerine getirmesi için müvekkilime çektiği ihtar sonucunda tanınan süre içinde müvekkilim parasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

 

6-Müvekkilim hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye aykırıdır.

 

7-Ana sözleşmenin ....... maddesine göre bu karara 3 ay içinde itiraz mümkündür ve bu itiraz süresi içinde yeni ortak alınması mümkün değildir. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü müvekkilimin zarara uğramasını engellemek maksadıyla tedbir kararı verilmesini talep ederim.

 

HUKUKSAL NEDENLER

Kooperatif Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri.

İSTEM SONUCU

Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere üyelikten ihraç kararının iptaline,tedbir kararı verilmesine yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

(1163 s. Koop. K. m. 16)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları