Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

DAVACILAR

A

B

VEKİLLERİ

V

DAVALI

C

DAVA KONUSU

…. tarihli vasiyetnamenin iptali istemidir.

OLAYLAR

Müvekkillerin babaları ….. tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak A ve B kalmıştır.

 

Muris babanın ayrıca … tarihli vasiyetnamesi açılmış ve tereke mallarının önemli bir bölümünün C’ ye bırakılmış olduğu görülmüştür.

 

Vasiyetnamenin iptali gerekmektedir. Çünkü:

 

Öncelikle …. tarihli vasiyetnamede şekil eksikliği vardır. El yazısıyla hazırlanan vasiyetname altında murisin imzası yoktur.

 

Ayrıca vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte fiil ehliyeti bulunmamaktadır. Bu hususa ilişkin doktor raporu vardır.

 

Sözkonusu vasiyetnamenin irade fesadı altında yapıldığına dair güçlü deliller mevcuttur.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Nüfus kayıtları, ölüm raporları, tanık beyanları ve sair deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, …. Tarihli vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ

 

EK

Onanmış vekaletname örneği.

(4721 s. MK. m557, 558)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları