Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

..................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

İhtiyati tedbir taleplidir.

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONUSU

Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere: .............TL. vergi dilimi ve TİS 'ten doğan fark ücret,ikramiye ve ayni yardım karşılığı toplam .........TL. sının yasal faizleriyle beraber tahsili dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil davacı ,davalıya ait işyerinde ../../.... tarihinden itibaren hizmet akdini İş Kanunu 24.Madde uyarınca feshettiği ....... tarihine kadar sürekli sendikalı işçi olarak çalışmıştır.

 

2-Müvekkil davacı, ücret ödemelerindeki sürekli aksamalar ve gecikmeler nedeniyle fesih hakkını kullanmış, feshi ihbar davalı işverence ekli listede görüldüğü üzere işçi alacakları toplam listesi yapılmış ve kabul edilmiştir.

 

3-Ancak davacının kıdem tazminatı bugüne kadar da ödenmemiştir. Ayrıca davalı alakalı kurumlar olan vergi dairesi ile SSK'ya eksik ücret üzerinden bildirimde bulunmuş olup, gerçek ücretler işçiye ücret pusulasıyla ödenmiştir.

 

4-Davalı, ….. yılı ….. ayında ve …… yılı …… ayından itibaren vergi dilimindeki %5'ten toplam %10 miktarındaki farkı ücrete yansıtmadığı gibi ../../.... tarihi itibariyle yürürlüğe giren ücret farklarını dahi ödemediğinden mahkemeye başvuru gereği doğmuştur.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ

Alacağımızın güvence altına alınabilmesi ve davamız sonunda verilen kararın infazının sağlanabilmesi için davalıya ait fabrikanın kurulu bulunduğu ..................... parselde Tapuya kayıtlı taşınmazın kaydına ihtiyati tedbir gereği de doğmuştur.

YASAL NEDENLER

İş Kanunu ve ilgili yasalar.

KANITLAR

İşyeri özlük dosyası, ücret pusulaları, TİS feshi ihbar yazısı, tanık,bilirkişi incelemesi vs kanıtlar.

İSTEM SONUCU

Belirttiğimiz nedenlerle ,fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere: ....... kıdem tazminatının ....... tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle, ..........TL vergi diliminden ve TİS 'ten doğan fark ücret,ikramiye,ayni yardım karşılığının işletme kredi faiziyle beraber ki .............TL. toplam alacağın davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(1475 s. İş K. m. 14) (4857 s. İş K. m. 17, 24, 32)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları