Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................. SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

 

DAVACI

 

 

VEKİLİ

 

 

DAVALILAR

 

 

KONUSU

......................-TL'nin .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

 

OLAYLAR

1-Şirketimiz nezdinde .................. sayılı sigorta poliçesi ile ............adına sigortalı mahal .. / .. / ....tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara uğramıştır.

 

2-Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz sonucu tespit olunan ............-TL hasar tazminatı sigortalımıza ödenmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301. maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu olduğu belirlenmiştir. Davalı sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER

Poliçe, tespit tutanağı, bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEK

Yukarıda belirtildiği gibi taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda .........-TL'nın .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

(6762 s. TTK. m. 1301)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları