Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

 

(İhtiyati tedbir istemi vardır)

DAVACI

A

DAVALILAR

B

….. Tapu Müdürlüğü

DAVA KONUSU

Yanlış tapu kaydının düzeltilmesi dilekçesidir.

OLAYLAR

Maliki bulunduğum ….adresindeki …. Ada ve … parsel sayılı arsa yanlışlıkla B adına tescil edilmiştir.

 

Bu arsa şahsıma miras yolu ile kalmıştır.tapudaki yanlışlık nedeniyle haklarım zarara uğratılmıştır.

 

Tapuda malik olarak gözüken B’nin bu taşınmazı üçüncü kişilere devretme tehlikesi de vardır. Bu yüzden devrin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ederim. Mahkemece tarafımdan istenecek teminatı da göstermeye hazırım.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi ve yasal hertürlü deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle davaya konu taşınmaza ilişkin işin ivediliği nedeniyle tapu kaydına devri önleyici şekilde ihtiyati tedbir konulmasını ve tapu kütüğündeki yanlışlığın düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI

 

(4721 s. MK. m. 997, 1025, 1027)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları