Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7883

K. 2013/20980

T. 16.9.2013

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EŞLERİN BARIŞMASI ( Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği - Affedilen veya Hoşgörüyle Karşılanan Olaylardan Dolayı Davalıya Kusur Yüklenemeyeceğinden Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ( Dava Açıldıktan Sonra Eşlerin Barışmasının Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği - Affedilen veya Hoşgörüyle Karşılanan Olaylardan Dolayı Davalıya Kusur Yüklenemeyeceğinden Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )

TANIKLARIN EŞLERİN BARIŞMA OLAYINI DOĞRULAMASI ( Davalı Tanığının Beyanlarından Dava Sırasında Barıştıkları Anlaşıldığı/Tanığın Davalının Yakını Olmasının Tek Başına Tanık Beyanını Değerden Düşürücü Bir Olgu Olmadığı - Affedilen Olaylardan Dolayı Davalıya Artık Kusur Yüklenemeyeceği )

AFFEDİLEN OLAYLARDAN DOLAYI EŞE KUSUR YÜKLENEMEYECEĞİ ( Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Eşlerin Barışmasının Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği - Davalının Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )

4721/m.174

6100/m. 240

ÖZET : Davalı tanığının beyanından, tarafların boşanma davası sırasında barıştıkları, birkaç gün bu tanığın evinde birlikte kaldıkları, hatta birlikte ev kiraladıkları anlaşılmaktadır. Bu tanığın davalının yakını olması, tek başına tanık beyanını değerden düşürücü bir olgu değildir. Kaldı ki; diğer bir kısım tanıklar da barışma olayını doğrulamışlardır. Dava açıldıktan sonra eşlerin barışması, davadan önceki olayların affedildiğini veya en azından hoşgörüyle karşılandığını gösterir. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylardan dolayı da davalıya artık kusur yüklenemez. Davalının maddi ve manevi tazminatla sorumlu tutulabilmesi için ise, diğer şartların yanında tamamen ya da daha ağır kusurlu olması gereklidir. Davalının maddi ve manevi tazminata sorumlu tutulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı ( koca ) tarafından, kusur belirlemesi, kadın yararına hükmedilen tazminatlar, yoksulluk nafakası ile velayet ve ziynetler yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı tanığı A’nın beyanından, tarafların boşanma davası sırasında barıştıkları, birkaç gün bu tanığın evinde birlikte kaldıkları, hatta birlikte ev kiraladıkları anlaşılmaktadır. Bu tanığın davalının yakını olması, tek başına tanık beyanını değerden düşürücü bir olgu değildir. Kaldı ki; diğer bir kısım tanıklar da barışma olayını doğrulamışlardır. Dava açıldıktan sonra eşlerin barışması, davadan önceki olayların affedildiğini veya en azından hoşgörüyle karşılandığını gösterir. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylardan dolayı da davalıya artık kusur yüklenemez. Davalının maddi ve manevi tazminatla sorumlu tutulabilmesi için ise, diğer şartların yanında tamamen ya da daha ağır kusurlu olması gereklidir. Bu bakımdan davalının maddi ve manevi tazminata sorumlu tutulması doğru olmamış, isteğin reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları