Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/18374 
KARAR: 2013/318


Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı (kadın) tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının kendi davasının kabulü gerektiği yönündeki temyiz itirazları yersizdir.

2- Kocanın boşanma davasına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Toplanan delillerden; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, tarafların 10.3.2012 tarihinde barıştıkları, davacı-karşı davalı kadına kusur olarak atfedilen, beddua içerikli mesajlarında bu tarihten önce gönderildiği anlaşılmaktadır. 
Taraflar 10.3.2012 tarihinde barışmakla,birbirlerinin önceki kusurlu davranışlarını affetmiş en azından hoşgörüyle karşılamışlardır. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar boşanma sebebi kabul edilemez ve bunlara dayalı olarak da boşanma kararı verilemez. Davacı-karşı davalı kadından kaynaklanan başkaca kusurlu bir davranışın varlığı da ispat edilememiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında; kocanın karşı boşanma davasının da reddine karar verilmesi gerekirken; delillerin hatalı değerlendirilmesi sonucu yazılı şekilde kabulü ile boşanmaya karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalı-karşı davacı kocanın boşanma davasının kabulü yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.01.2014

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları