Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 Hukuk sözcüğü insanlığın dünyada yaşam sürdürmeye başladığı andan itibaren var olmaktadır. Çünkü insanın fıtratında üstünlük kurma ve hakimiyet altına alma duyguları Bulunmaktadır. Ve bu duygular kendisini ilk insanda bile ortaya koymuştur. Habil ve Kabil meselesi bu durumu örnekleyen olayların başında gelmektedir. Bu bağlamda hukuk kavramı resmen insanın doğuşu ile eşdeğer zamana sahiptir. Dolayısıyla hukuk bürosu ve avukat kelimeleri de verilen bilgiler ışığında ele alınmalıdır.

Avukat Ne Demektir?

Devlet kişinin hak ve hukuklarını yasalara bağlamaktadır. Yasalar eşliğinde gerçek veya tüzel bir kişinin hakkını yargı önünde savunma niteliği taşıyan bireyler vardır. Avukat bu bireylerin almış olduğu mesleki unvan demektir. Köken itibariyle Latinceye dayanan bu kelime, savunan kişi anlamını taşımaktadır.

Avukat olmak isteyen bir bireyin belirli şeyleri tamamlamış olması gerekir. Bunlar hukuk eğitimi almış ve verilen stajı tamamlamış olmaktır. Ülkemizde hemen hemen her ilde avukatlık mesleğini yürütenler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Adana avukatları olmaktadır.

 Avukatlık Mesleğinin Kapsadığı Görevler

 Devletlerin kendilerine ait yasa ve kanunları bulunmaktadır. Bunlar çerçevesinde işleyen yasal süreçler vardır. Avukatlık tam da bu noktada devreye girmektedir. Halk arasındaki yasal anlaşmazlık ve problemleri yargı önünde yasaya uygun biçimde çözme işi, avukatlara aittir. Avukatlık devlet nezdinde 'kamu hizmeti ve serbest meslek' şeklinde tanımlanmaktadır. Avukatlara verilmiş bir takım mesleki sorumluluklar vardır. Bunlar davalara ait işlemleri takibe almak ve bir sonuca vardırmaktır. Hukuka dayalı bir görüş beyanında bulunmaktır. Sözleşme ve anlaşmaların yasalara uygun yapılmasını sağlamaktır. Bu sorumlulukları yerine getiren kurumlardan biri adana hukuk bürosu sayılmaktadır.

Avukatın Sahip Olması Gereken Nitelikler

Yasa ve yargı, sorumluluğu ağır olan yükümlülükleri içerisinde barındırır. Çünkü söz konusu olan hak ve hukuktur. Dolayısıyla iyi ve kötü arasındaki ince çizgiyi belirleyen bu sorumluluklar, herkes tarafından icra edilememektedir. Avukat unvanına sahip bir birey söz konusu ince çizginin sınırında bulunmaktadır. Bu nedenle belirli ahlaki ve akla dayalı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar sistematik düşünce yapısına sahip olmak, analiz yapabilmek, etkili konuşabilmektir. Ve en önemlisi problemleri ahlaki çerçevede çözebilme niteliğidir. Her ilde yürütülen avukatlık mesleği Adana hukuk bürosu bünyesinde de verilmektedir.

 Hukuk Bürosu ve İşlevleri

Hukukçu olarak adlandırılan kimselerin hizmet verdiği mekanlara hukuk bürosu denilmektedir. Hukuk bürosunda kişilerin el konulan hakları geri alınmaya veya hazırdaki hakları koruma altına alınmaya çalışılır. Bir çeşit hukuki hizmet yürüten bu mekanlar pek çok işleve sahiptir. Hukuk büroları dava açmak, icra takibi başlatmak, şikayette bulunmak tarzında hizmetler yürütmektedirler. Bunlara ek olarak kişiye karşı açılan bir davada kişinin hakkını savunmak hizmeti de verilmektedir. Yahut bireyin haklarını koruma altına alan sözleşmeler oluşturmaktadır. Tüm bu hizmetler kurulan her hukuk bürosu bünyesinde yer almaktadır. Adana hukuk bürosu da buna dahildir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları