Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen nokta itibarıyla internet ve telefon gibi araçlarla mesafeli olarak gerçekleştirilen satışlar her geçen gün artmaktadır. Maddi olmayan nitelikleri gereği finansal hizmetler de mesafeli olarak pazarlanmaya çok uygun olup, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi uygulamalar bu alandaki gelişmeleri göstermektedir. Ülkemizde finansal hizmetlerin mesafeli olarak sunulmasına ilişkin olarak sahip olduğumuz haklarımız 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

  • Tüketiciler, mesafeli olarak finansal hizmet satın almadan önce kapsamlı bir şekilde bilgilendirilir. Finansal hizmet sağlayıcısı; mesafeli sözleşme, mesafeli sözleşmeye konu finansal hizmet ve sağlayıcı hakkında tüketiciyi ilgili maddede belirtilen hususlarda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, tüketiciler, finansal hizmetlerin sunulmasına ilişkin bir mesafeli sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce söz konusu hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilir.

 

  • Tüketiciler, istisnalar hariç olmak üzere finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Tüketicilerin mesafeli olarak kurdukları sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmelerinden cayma süresi diğer finansal hizmetlere göre daha uzun tutulmaktadır. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte başlayan cayma hakkı süresi, sözleşmenin bütün şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, tüketicinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.

 

  • Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur. Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir.

 

  • Tüketiciler, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde finansal hizmete ilişkin mesafeli sözleşmelerde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptirler. Örneğin telefon bankacılığını kullanan bir tüketici daha sonra bu hizmeti almaktan vazgeçerek internet bankacılığı hizmeti almaya başlayabilecektir.

 

  • Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez ve böylece tüketicilere ek maliyet yüklenmesine neden olamaz.

 

  • Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir. Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

 
Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebilmektedir. Konuyla ilgili denetim taleplerinizi de bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine iletebilirsiniz.  

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları