Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tüketicilere yönelik üretilen veya ithal edilen, Garanti Belgesi Yönetmeliğine ekli listede belirtilen kullanılmamış mallar için, üretici ve ithalatçılar garanti belgesi düzenlemek zorunda olup, garanti belgesinin tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcılara aittir. Bu nedenle tüketiciler mal satın alırken garanti belgesini satıcıdan talep etmeli ve kaşeleterek imzalatmalıdır.
 
Garanti belgesinde, malın tüketiciye teslim tarihi, üretici veya ithalatçı ile satıcı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ve tüketicinin seçimlik hakları, uyuşmazlıkların çözüm mercileri gibi bilgilerin bulunması zorunludur. Garanti belgesinde bu hususların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
 
Ayrıca satılan mallara ilişkin faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır.
 
Garanti süresi malın teslimi ile başlar ve en az iki yıldır.
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre eğer satın alınan mal ayıplı ise, bazı şartlara bağlı olarak mal garantili olsun veya olmasın tüketicin sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değiştirme gibi seçimlik hakları bulunmaktadır.
 
Seçimlik haklardan onarım hakkının kullanılması durumunda, mal garanti süresi içinde tekrar arızalanır veya azami tamir süresi aşılır veya tamirinin mümkün olmadığı anlaşılırsa diğer seçimlik haklar kullanılabilir. Satıcı bu talebi kabul etmek zorundadır. Eğer satıcı bu talebi yerine getirmezse üretici ve ithalatçı satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.
 
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
 
Değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 
Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalarda tüketici seçimlik haklarını kullanamaz. Yetkili servis istasyonunun bu kullanım hatasına ilişkin bir rapor düzenleyerek bir nüshasını tüketiciye vermesi zorunludur.
 
Garanti Belgesine ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebilmektedir. Garanti Belgesiz mal satan firmalara ilişkin şikâyetlerinizi de bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz. 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları