Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

GAZETE VE DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINDA

TÜKETİCİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR
 
Süreli yayın kuruluşları tiraj yükseltmek amacıyla zaman zaman gazete veya dergilere ek olarak okuyucularına bazı ürünler vermektedir.
 
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği uygulamalar, süreli yayın promosyonu olarak kabul edilmektedir.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile süreli yayın kuruluşlarının verebileceği ürünlerin yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür.  
 
Bu kapsamda, “Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” ile birlikte süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarında;
-Kitap, dergi, ansiklopedi,
-Harita, atlas, yerküre,
-Bayrak, afiş, poster,
-Ajanda, takvim,
-Kağıt ortamında basılı bulmaca,
-Satranç takımı,
-Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin bilet,
-Kültür turu,
-Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi
               -Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye ilişkin CD, DVD, Blu-Ray ve benzeri optik disk,
dışında herhangi bir mal veya hizmet verilemeyecektir.
 
Belli aralıklarla basılı olarak yayımlananların yanı sıra elektronik ortamda indirilebilen gazete, dergi gibi eserler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.   
 
Ayrıca, promosyon uygulamalarının süresi günlük süreli yayınlarda 75 günü, haftalık süreli yayınlarda 18 haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise 12 ayı geçemeyecektir.
 
Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalarında, toplam kupon sayısının en az yüzde onu kadar yedek kupon yayımlanması zorunlu kılınmıştır.
 
Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarında uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmesi zorunludur.
 
Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifası, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde ilgili süreli yayın kuruluşu tarafından yerine getirilecektir. Malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.
 
Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle arttırılamayacaktır. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemeyecektir.
 
Belirtilen düzenlemelere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanmaktadır.  Süreli yayın promosyonlarıyla ilgili şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yapılabilir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları