Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tüketici Konseyi
 
Tüketici Konseyi, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunması ile tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde oluşturulmaktadır.
Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan delegelerin katılımıyla Ankara’da toplanmakta olup toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak toplantı daveti ve gündemi gönderilmektedir.
1996 yılından beri her yıl düzenli olarak toplanan Tüketici Konseyi gerek Bakanlığımız görev ve yetki alanlarını kapsayan gerekse diğer kurum ve kuruluşların uygulama alanlarına giren konularda, tüketicilerin haklarını geliştirici ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını giderilmesine ışık tutacak tavsiye niteliğinde birçok karar almıştır.
           
Tüketicilerin lehine bir ticari ortamın oluşabilmesi ve hak ihlallerinin önlenebilmesi amacıyla, Konsey tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararlar ilgilisi konumundaki kurum ve kuruluşlara Bakanlığımızca bildirilmekte ve kararların uygulanabilmesi temin edilmeye çalışılmaktadır.

Reklam Konseyi
Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam Konseyi oluşturulmuştur.
 
Yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanan Reklam Konseyi ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşmaktadır.
 
Konseyin görevleri şunlardır:

a) Reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmeleri ve yargı kararlarını izleyerek, bu alanlarda düzenleme ve denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
b) İhtiyaç halinde çalışma grupları kurmak ve çalışma gruplarına başkanlık edecek üyeleri belirlemek.
c) Çalışma gruplarının raporlarını incelemek ve görüşmek.
ç) Reklam ile ilgili konularda kamuoyunda farkındalığın arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak.
d) Tüm mecra ölçümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla öneriler geliştirmek.
e) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerilerle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek, gerektiğinde bu çalışmaları yayınlamak ve kılavuzlar oluşturmak.
 
Konsey, gerekli görülen konularda araştırma yaparak sonuçları hakkında rapor hazırlamak amacıyla, kendi üyeleri arasından veya konuyla ilgili uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurabilir.

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları