Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

corona-5216333

Pandemi eşler arasında sosyal mesafe doğurdu!

 

Günümüzde artık boşanma da evlilik gibi hayatın bir parçası haline gelmiştir. Zaten hayatın içindeydi yeni çıkmadı diyebilirsiniz. Ancak burada kastettiğimiz evlilik kadar doğal bir şekilde karşılanması toplumda benimsenmiş ve eskisi kadar şaşırılmayan bir durum haline gelmesidir.

 • Peki nedir bu boşanma?
 • Boşanmaya neler sebep olmakta, sonuçları neler olmaktadır?
 • Bir de şu günlerde yaşadığımız pandeminin (covid-19 korona virüs) boşanmalar üzerinde etkisi var mı?

 

Boşanma nedir sorusuna“evliliğin yasal olarak sona erdirilmesidir” şeklinde cevap verebiliriz.

Yani eşlerin yeni bir evlilik yapabilecek şekilde mevcut evliliklerini mahkeme kararı ile bitirme işlemidir. Eşleri boşanmaya iten sebepler oldukça fazla ve çeşitli olabilir. Bir kaçını sıralayacak olursak;geçimsizlik, ekonomik sorunlar, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme, cinsel sorunlar vb. gibi sebepler boşanma sebepleri olarak sayılabilir.

 

Boşanmalar günümüzde eskiye nazaran artış göstermektedir. Bu artışın da birçok sebebi söz konusudur. Bunların başında ise ekonomik şartların değişmesi, eşlerin zorlu ve yorucu çalışma hayatları, zira bu hayatlarını ister istemez aile ortamına da yansıtmaları, karşılıklı tahammül eşiklerinin düşmesi ve tabi ki başta saymış olduğumuz diğer birçok sebep gelmektedir.

 

Şimdilerde ise salgın hastalıkların da boşanmalara sebebiyet verebileceğini yaşamış olduğumuz pandemi hali açıkça ortaya koymaktadır. Yaşanan ve yaşanmaya devam eden bu salgın ile kişilerin evde kalma süreleri artmıştır. Yine sadece salgından korunmak için değil, kişiler işlerin durması yahut işten çıkarılmış olmaları sebebiyle de evde daha çok kalmak durumunda kalmışlardır.

 

Evde daha çok kalan hatta salgın dolayısıyla dışarı çıkmayan eşler hem bu corona virüsün kendilerinde meydana getirdiği endişe ve korku hem de işe gidemiyor olmalarından kaynaklı ekonomik sıkıntılar içerisinde olmalarıyla kendilerini birçok tartışmanın, karşılıklı anlayışsızlığın içerisinde bulmuşlardır.

Yukarıda boşanmaya nelerin sebep olabileceğini belirtilmiş olmakla, bu sebeplerin bir kısmı hukuki anlamda “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanma durumunun içerisinde yer alan sebeplerdir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da ifade edilmektedir. Anlaşılacağı üzere pandemi hali eşler arasında geçimsizliğin artmasına neden olmuş dolayısıyla bu sebebe dayanılarak boşanmalar da artış göstermiştir.

 

Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri;

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle (şiddetli geçimsizlik nedeniyle),
 • Terk nedeniyle,
 • Hayata kast nedeniyle,
 • Akıl hastalığı nedeniyle,
 • Haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle,
 • Onur kırıcı davranış nedeniyle, şeklinde sayılmıştır.

 

Ancak bu sebeplerden “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” genel bir boşanma sebebi olup içerisinde boşanmalara neden olan birçok sebep sayılabilir.

Burada evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmanın ne olduğunu içerisine nelerin girebileceğini izah etmekte fayda var.

 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma;

Türk Medeni Kanunu Madde 164’e göre:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere birçok sebep eşleri şiddetli geçimsizlik ile boşanmaya götürebilmektedir. Bu nedene dayanılarak boşanmanın olabilmesi için temelde iki hususun olması gerekmektedir.

 • Eşler arasında sarsıcı bir olay meydana gelmeli,
 • Evliliğin devamının eşlerden beklenmeyecek derecede sarsılmış olmalı.

 

Evlilik birliğinin eşler tarafından devam etmesinin beklenemeyeceği haller ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Eşe Karşı Fiziksel Şiddet Uygulama,
 • Eşe Karşı Ekonomik ve Psikolojik Şiddet Uygulama,
 • Ekonomik sorunlar (işsizlik vb.),
 • Aileye Karşı İlgisizlik,
 • Karşılıklı iletişim eksikliği,
 • İçki İçmek/Alkol Bağımlılığı
 • Ailenin Evliliğe Müdahalesi,
 • Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları,
 • Mizaç uyuşmazlığı,
 • Hakaret,
 • Eşini Sevmediğini veya Boşanmak İstediğini Söylemek,
 • Agresif ve Saygısız Davranışlar,
 • Eşe İftira Atma,
 • Bağımsız Konut Açmama,
 • Aile Sırlarının Üçüncü Kişilere Anlatılması,
 • Cinsel İlişkiye Girememe veya Cinsel İktidarsızlık,
 • Kumar Oynama Alışkanlığı,
 • Güven Sarsıcı ve Sadakat Yükümlüğüne Aykırı Davranışlar,

 

Görüleceği üzere genel bir boşanma nedeni olan Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma içerisinde yukarıda izah edilen nedenleri saymamız mümkündür.

 

Geçirmiş olduğumuz şu günlerde mevcut olan salgın da eşler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve yukarıda da değindiğimiz gibi evden çıkamayan bireylerin psikolojik olarak sorun yaşadığı aşikardır. Ortada olan bir diğer husus ise bu sorunlar ile geçinemeyen eşlerin şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmaya karar vermelerindeki artıştır. Zira salgının bir sonucu olan kendini sosyal ortamlardan ve dış dünyadan izole etme hali (karantina) bireyleri hem psikolojik hem de ekonomik olarak olumsuz etkilemekte olup, özellikle kadına karşı şiddeti ne neticesinde ise  boşanmaları tetiklemektedir.

Bu dönem itibariyle insanların evde kalmak zorunda olması neticesinde kadına yönelik şiddetin çok artması bu süreçte Kadına yönelik şiddete engel olmak ve duyarlılık kazandırmak yine şiddet gören kadına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan derneklere ve yine kolluk kuvvetlerine gelen başvurular %78 oranında artış göstermiştir.

Aynı evin içinde sürekli birbirini gören eşler bu salgının kendilerinde ve iş hayatlarında meydana getirdiği olumsuzluklarla birlikte birbirlerinin hatalarını daha fazla görmeye başlamış ve dönemsel olarak yaşanmış olan gerginlik sebebiyle de tahammül eşiği son derece düşmüş durumdadır.  

Bunun doğal bir sonucu olarak da kavgalar ve tartışmalar hatta şiddet dahi ne yazık ki artış gösteriyor. Eşler bu yaşanılan krizi sağlıklı bir şekilde, karşılıklı anlayış ile yönetemediklerinde ise şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma taleplerinin artması kaçınılmaz olmaktadır.

Anlaşılacağı üzere yaşanılan bu pandemi hali hem birey sağlığını hem de toplumun temelini oluşturan aileyi, eşler arasındaki ilişkiyi ne yazık ki olumsuz etkilemektedir. Söz konusu pandeminin bir sonucu olarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talepleri artmış olup; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına(şiddetli geçimsizlik) dayanılarak boşanma taleplerinde pandeminin olumsuz etkisi yok diyemeyeceğiz.

Tüm dünyayı etkileyen ve etkilemeye de devam eden Covid-19’un bir an önce son bulmasıyla can kayıplarının durması, eşlerin birbirlerine yönelik olarak şiddet haberlerinin son bulması ve eşlerin pandemi sürecinin etkileri karşısında boşanmak zorunda kalmamalarını dileriz.10.06.2020

 

 

İş bu “Pandemi eşler arasında sosyal mesafe doğurdu!” adlı makale  Adana Barosuna kayıtlı Av.Aytaç ER tarafından https://www.adaletmedya.net/ sitesinde yayınlanmak üzere 10.06.2020 tarihinde kaleme alınmıştır.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

 

Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları