Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara
13/10/2015

Trafik Kazası Tazminatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazasında, çocuklarını kaybeden anne/baba, sigorta şirketinden destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir mi?

-Anne ve baba destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir.

Resmi nikahı olmayan eş, eşinin trafik kazasında vefatı nedeniyle, sigorta şirketinden destekten yoksunluk maddi tazminatı alabilir mi?

-Vefat edenin nikahsız eşi olduğunu ispatlaması şartıyla evet alabilir .

* Trafik kazalarında, sigorta şirketlerinin sorumluluğu ne kadardır ?

-Kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan tarifede belirtilen Miktara kadar sorumludur. Tarifede belirtilen miktarlar üst sınır olup, tazminat miktarı yapılacak aktüer hesabında tespit edilecek tutar kadar ve her halükarda poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumludur.

 

Tek taraflı ve de kusurlu sürücünün yaptığı kazada vefat eden sürücünün mirasçıları aracın Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilir mi?

-Daha önceleri bulunamıyorlardı. Ancak son yıllarda değişen Yargıtay kararları uyarınca sigorta şirketleri sorumlu tutulmakta ve davalarda tazminat ödemeleri yönünde kararlar verilmektedir

Çift taraflı kazada, %100 kusurlu olan araç sürücüsü ölmüş ise bu sürücünün mirasçıları aracın Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilirler mi?

-Evet talepte bulunulabilir. Ancak Sigorta şirketleri Mahkemece karar verildikten sonra ödeme yapmaktadırlar.

Sigorta şirketleri ödeme yaptıktan sonra hangi hallerde 3. kişilere ödedikleri tazminatı aracın sahibinden geri alırlar?

-Aracı kullanan alkollü ve kaza münhasıran alkolün etkisinde meydana gelmiş ise,
aracı kullanan ehliyetsiz ya da yeterli ehliyete sahip değil ise,
kaza esnasında ehliyeti geri alınmış ise,
istiab haddi aşılmış ise,
kasıtlı olarak kazaya neden olunmuş ise
sigorta şirketi, malike rücu edebilir. .

Ceza davasında şikayetten vazgeçmek, hukuk davasında tazminat haklarından feragat anlamına gelir mi?

-Tazminat haklarından feragat anlamına gelmesi için, ceza yargılamasında, ayrıca ve açıkça tazminat haklarından da feragat edildiği hususunun belirtilmiş olunması gerekir.

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan veya kazadan sonra kaçan/tespit edilemeyen kusurlu aracın neden olduğu ölümlü yada yaralamalı kazalarda mirasçılar, mağdurlar tazminat alabilirler mi?

-Bu gibi hallerde GÜVENCE HESABI trafik sigorta poliçesi limitleri dahilinde mağdurlara ödeme yapmaktadır.

Yabancı plakalı araçların Türkiye de neden olduğu kazalarda vefat eden kişinin mirasçıları tazminatlarını kimden alır?

-Kazaya neden olan yabancı plakalı aracın uluslararası geçerliliği olan “yeşil kart” sigortası var ise, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, ilgili sigortacıya izafeten yasal sorumlu olmaktadır

 

* Çalınan veya gasp edilmiş motorlu bir aracın kazaya neden olması durumunda oluşan maddi ve bedeni zararlar ne şekilde karşılanmaktadır?
– Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri Trafik Sigortası kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu zararda; a) İşletenin sorumluluğu varsa (ihmal, anahtarı üzerinde unutma gibi nedenlerle araç çalındıysa), işleten kusurludur; dolayısıyla trafik poliçesi zararı öder, ancak işletene rücu eder. b) İşletenin sorumluluğu yoksa, sadece kişiye gelen bedeni zararlar garanti fonundan karşılanır, maddi zararlar ise karşılanmaz.

Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Garanti Sigortası Hesabı’ndan talep edebilir miyim? 
– Karayolu Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmamaktadır.

İflas eden sigorta şirketlerine açılan tazminat davalarında tazminat garanti hesabından alınabilmektedir. Peki, davadan kaynaklanan masraflar ve yasal faizler için ne yapılması gerekmektedir.
– 23.9.2006 Tarih ve 26298 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları ve maddi zararlara ek olarak bu tazminat ve zararlara ilişkin yasal ölçülerde ödenmiş veya hüküm altına alınmış faiz ve yargılama giderleri de Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından ödenebilecektir. Diğer bir ifade ile kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesini yapan sigorta şirketinin iflası halinde, Garanti Sigortası Hesabı tarafından daha önce sadece maddi ve bedeni zararlara ilişkin anapara ödemesi yapılmaktayken, yönetmelik değişikliği ile birlikte faiz ve yargılama giderleri de karşılanmaya başlanmıştır.

* Bir yayaya çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsünün, kaza zaptı tutulmadan yaralıyı hastaneye kaldırması durumunda, oluşan bedeni zararlar trafik sigortası kapsamında karşılanabilir mi?
– Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı bulunmaması durumunda, trafik kazası sonucu oluşan zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Kaza sonrasında yaralının acil olarak sağlık kurumuna ulaştırılmasının gerekmesi halinde, araç sürücüsünün yaralıyı başka bir araç ile sağlık kurumuna götürmesi veya başka araç bulunmaması nedeniyle kendi aracı ile götürmek zorunda kalması halinde, sağlık kurumunda bulunan emniyet yetkililerine başvurularak tutanak düzenletilmesi gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması durumunda, şahitler ile bir karakola başvurularak olaya ilişkin tutanak düzenletilmelidir.

* Sigorta şirketinin tarafıma ödemek istediği tazminat bedeli gerçek hasarımı karşılamıyor ve sigorta şirketi ödenen tazminatı kabul ettiğime ilişkin belge imzalatmak istiyor. Ne yapmalıyım?
– Tazminat tutarının miktarına ilişkin sigorta şirketi ile aranızdaki anlaşmazlığın çözümü için yetkili mercii mahkemelerdir. Tazminatın şirket ile aranızda tartışmaya neden olmayan kısmını alır ve ibranameye “tarafınıza ödenen tazminat tutarının talebinizi tam olarak karşılamadığını, ödenen bu tutar fazlası üzerinden haklarınızın saklı kaldığını” ifade eden şerh koyabilir ve aradaki meblağ için mahkemeye başvurabilirsiniz.

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları