Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kira bedelinin tespiti davası nedir?
 Halihazırda bulunan bir kira sözleşmesinin kiracı veya kiraya veren tarafından sözleşmeye konu olan menkul ya da gayrimenkulun kira bedelini belirlemek için açılan dava türüdür.


Taraflar arasında anlaşma yapılması veya yapılmaması hallerinde kira bedelinin tespiti nasıl olmaktadır?
 Kira bedeli kiracı ve kiraya veren tarafından kararlaştırılmışsa ve kira süresi 5 yılın altında ise: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranlarına uyan ve kararlaştırılan kira bedellerinin,tekrar tespit edilmesinde hukuki bir yarar yoktur.Ancak kira bedeli artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranından fazla ise hukuki destek alınıp hukuki süreç başlatmakta fayda vardır.
 Kira bedelinin artışı kiracı ve kiraya veren tarafından kararlaştırılmamışsa ve kira süresi 5 yılın altında ise:Böyle bir durumda kiralananın semti,durumu,değeri gibi faktörler göz önüne alınıp inceleme yapılarak hakim tarafından kira artış bedeli belirlenecektir.
 5 yılı aşan veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde bedel tespiti:Böyle bir tespitin varlığı halinde tarafların kira bedeli hususunda anlaşıp anlaşmaması önemli olmayıp kiralananın durumu belirlenerek hakim bir bedel tayin edebilmektedir.Ayrıca önceki kira dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranlarını da dikkate almak zorunda değildir.


Döviz cinsinden belirlenmiş kira sözleşmeleri bakımından kira bedeli tespiti nasıl yapılmaktadır?
 Kira sözleşmelerinde kararlaştırılan bedel hususunda,5 yıllık süre geçmeden değişiklik yapılamazdır ve Türk Borçlar Kanununun 344.maddesinde bu konuyu kanun koyucu düzenleme altına almıştır.Ancak kira bedelinin yabancı para olarak kararlaştırılması halinde ise yine madde 344/4’te bu konunun TBK’nın 138.maddesinde düzenlenen ‘’Aşırı İfa Güçlüğü’’ başlığıyla düzenlenen durumların varlığı durumlarında bir istisna oluşturmaktadır.Buna göre döviz kuruna bağlı olan değişimler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı,kiralananın durumu mahkemece değerlendirilerek yeni bir kira bedelinin tespiti hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmelidir.


Kira bedelinin tespiti davasında görevli ve yetkili mahkeme nedir?
 Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri,yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kira bedelinin tespiti dava açma süresi ne kadardır?
 Kira süresi boyunca dava açılabilmektedir.Ancak yeni kira dönemi başlamadan 30 gün önce davanın açılması kira döneminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Kira bedelinin tespiti davası açma şartları nelerdir?
 Kira sözleşmesinin bulunması,yazılı değil ise sözleşmenin varlığının kanıtlanması
 Tespit davalarındaki genel şart olan hukuki yararın olması
 Tespit konusunun tespite elverişli bulunması gerekmektedir.


İş bu içerik Adana Barosuna kayıtlı Av.Aytaç ER tarafından 07.03.2021 tarihinde kaleme alınmış olup, tamamen özgün içerikli olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Türktrust Zaman Damgası ile imzalanmıştır. Avukat Aytaç ER’in Yazılı izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden içerik bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kısmen yada tamamen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları