Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

SİTE-APARTMAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İLE İLGİLİ BİLGİLER

Site-apartman genel kurul toplantısı nasıl yapılmaktadır?
 Kat Mülkiyeti Kanununun 29.maddesine göre;Kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.
 Toplu yapılarda ise kurullar,en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda,böyle bir zaman gösterilmemişse,ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.
 Önemli bir sebebin çıkması halinde,yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla,toplantı sebebi de bildirmek şartıyla,kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.


Site-apartman genel kurul toplantısında seçim nasıl yapılmaktadır?
 Kat malikleri,yönetim kurulu ve yöneticiyi kendi aralarında seçmekle yükümlüdürler,seçemezler ise Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunulmalıdır.


Site-apartman genel kurulu toplantı ve karar alma oranları nasıl hesaplanmaktadır?
 Kat Mülkiyeti Kanununun 30.maddesine göre;Kat malikleri kurulu,kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır,oy çokluğuyla,karar verir.Yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde,ikinci toplantı,en geç onbeş gün sonra yapılır.Bu toplantıda karar yeter sayısı,katılanların salt çoğunluğudur.Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.
 Ayrıca her kat maliki tek oy hakkına sahiptir.
 “Kmk Madde 31: (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.” Madde uyarınca malikler kendilerini vekaleten temsil ettirebilirler.


Site-apartman genel kurulunda alınan kararların icra edilmesi nasıl sağlanmaktadır?
 Kat malikleri ya da yönetim kurulu tarafından alınan kararların bağlayıcılığı ilgili kanunda belirtilmiştir.Alınan kararların uygulanması karar defterinde belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.


İş bu içerik Adana Barosuna kayıtlı Av.Aytaç ER tarafından 07.03.2021 tarihinde kaleme alınmış olup, tamamen özgün içerikli olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Türktrust Zaman Damgası ile imzalanmıştır. Avukat Aytaç ER’in Yazılı izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden içerik bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kısmen yada tamamen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları