Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI
İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanmaktadır?
 Öncelikle kiralamaya ilişkin bilgileri tespit edip sözleşmeye konu etmek gerekmektedir. Sözleşmede evin yada iş yerinin açık adresi,kiraya veren ve kiralayanın telefon numaraları,kira başlangıç ve bitiş tarihi,kiralayan ve malikin TC kimlik numaraları,kira ve depozito bedeli ve en son tarafların imzaları olmalıdır.
 Evde kiraya verene ait mallar var ise bunlar kira sözleşmesinde belirtilmeli ve istenirse mallara herhangi bir zarar gelmesi durumunda malların bedeli yazılmalıdır.
 Taraflar arasında depozito belirlenmişse kira sözleşmesinde bunu belirtmek faydalı olacaktır.
 Kira artış oranı da belirlemek bir kira sözleşmesinde uyuşmazlıkları gidermektedir.Taraflar bu oranın altında bir artış oranına karar verebilmektedirler.
 Kira sözleşmesinin tarafları vekil sıfatıyla hareket ediyorsa sözleşme içeriğine vekalete dair noter,yevmiye numaraları eklenmeli ve sözleşme ekinde vekaletname aslı gibidir onaylı sureti alınmalıdır. Yine vekaletnamede kira sözleşmesi tarafı olunmasına dair yetki olmalıdır.
 Bütün bu aşamalardan sonra kira sözleşmesinin 2 nüshası,biri kiralayanda diğeri ev-iş yeri sahibinde kalacak şekilde taraflara verilmelidir.


İşyeri kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 İşyeri kiralarken çevre temizlik ve stopaj vergisi verilmesi zorunludur.Ayrıca çevre temizlik vergisinin sözleşmede kiracıya tahakkuk edilmesi gerekmektedir.Aksi takdirde çevre temizlik vergisi mal sahibinin üstüne çıkmaktadır.
 Kira sözleşmeleri şekil şartına bağlı sözleşmeler değildir.Taraflar yazılı olmadan kira sözleşmelerini yapabilmektedirler.Ancak işyeri kira sözleşmeleri şekle bağlı sözleşmelerdir.Kiracının da çevre temizlik vergisini ödediğine dair bir belge alması ve mal sahibine teslim etmesi gerekmektedir.
 Kiracı,işyeri yönetiminin uyguladığı kuralları uygulamakla mükelleftir.Uymadığı takdirde bunun bedelini kiracı ödeyecektir.
 Uygulamada çok karşımıza çıkmasa da,kiracı,işyerinde çalışan işçilerin bilgilerini muhtarlığa bildirmesi gerekmektedir.
 Kira sözleşmesinden kaynaklı olarak ayrıca damga vergisi çıkacak olup buna dair vergilerinde yatırılması gerekmektedir.
 Kiralanan işyeri eğer paylı ya da elbirliği mülkiyeti ise tüm maliklerin imzası gerekmektedir.
 Ayrıca sözleşmede,depozito miktarı,kira bedeli ve süresi,sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi,tarafların açık adresleri gibi sözleşme konusu olan tüm bilgiler yer almalıdır.
 İş yerine dair sözleşmede mutlak surette iş yerinin ne amaçla kullanılacağı belirtilmelidir.
 Yine sözleşme ekine teminat senedi de alınabilecektir.


Mesken(Ev) kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 Mesken kira sözleşmelerinde en önemli husus aidatın düzenli yatırılması ve aidatın ödendiğine dair belgeyi mal sahibine vermesidir.
 Bunun yanında teminat senedi ve tahliye taahhütnamesi alınabilmektedir.
 Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi düzenlenme tarihi ile aynı olmamalıdır.
 İmkan olması halinde kiracı ile birlikte aynı konutta ikamet eden eş,çocuklarında kefil olarak sözleşmede imzalarının alınması kiralayan yararına olacaktır.
 Kiracı sözleşme sonrasında tüm abonelikleri kendi adına alacaktır ve yine sözleşmenin bitimi ile birlikte borcu yoktur kağıdı ile mal sahibine teslim etmelidir.
 Kiracı aidat giderlerinden sorumlu olup düzenli olarak yaptığı ödemeleri mal sahibine dekontlarını göndermelidir.


İş bu içerik Adana Barosuna kayıtlı Av.Aytaç ER tarafından 07.03.2021 tarihinde kaleme alınmış olup, tamamen özgün içerikli olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Türktrust Zaman Damgası ile imzalanmıştır. Avukat Aytaç ER’in Yazılı izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden içerik bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kısmen yada tamamen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları