Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

BABALIK DAVASINDAN DOĞAN MADDİ TALEPLER

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir davadır. Mahkemece, davalı babanın gerçekten çocuğun babası olup olmadığı eldeki delillere ve DNA testlerine bakılarak tespiti eder.

Babalık davasını, evlilik dışı doğan çocuğun annesi şayet çocuğa kayyım atanmış ise, kayyım tarafından açılabilir.

Babalık davası, Türk Medeni Kanunu’nun 301. Maddesi uyarınca; babaya karşı açılacaktır. Şayet baba ölmüş ise; dava babanın mirasçılarına karşı açılacaktır. Şayet çocuğa kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olmasıyla birlikte babalık davasını açma hakkı başlayacaktır.

Babanın çocuğu tanımaması ve annenin çocuğa bakmakla yükümlü olması anne açısından hem maddi hem de manevi olarak ek giderlere sebep olacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun 304. maddesinde bu hususlar düzenlemiştir. Maddeye göre anne aşağıdaki giderlerin karşılanmasını babadan talep edebilecektir:

· Doğum giderleri,

· Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

· Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Bu giderlerin karşılanması için mahkemeden talep gereklidir. Hâkim kendiliğinden bu giderlerin karşılanmasına karar veremeyecektir. Maddenin devamında, çocuğun ölü doğması halinde dahi bu giderlerin karşılanmasına karar verilebileceği belirtilmiştir.

Babalık davası açılırken, davacı taraf nafaka talebinde bulunabilir. Babalığa hükmeden mahkeme, şayet davacının nafaka talebi mevcut ise bunu da karara bağlamakla mükelleftir. Anne kendisi adına yoksulluk nafakası talep edemeyecektir.

Babalık davasında manevi tazminata talep edebilmek mümkündür. Yargıtay bir kararda; böyle bir talepte bulunabilmek için evlenme vaadi şartı aranmıştır. Şayet baba, evlenme vaadi ile anneyle birlikte olmuş ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya gelmiş ise annenin manevi açıdan yıprandığı kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir. Ancak Türk Medeni Kanununda Babalık

Davasında manevi tazminata ilişkin bir hüküm bulunmadığından babalık davasıyla birlikte açılan manevi tazminat davası Borçlar Kanundaki genel hükümlere dayanacaktır. Bu durumda

Babalık hükmü davasında Aile Mahkemesi görevli ise de babalık davasıyla birlikte istenilen maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

TÜRK MEDENİ KANUNU

MADDE 304 - Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

1. Doğum giderleri,

2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları